Matches (15)
SL v AFG (1)
UAE v WI (1)
ENG v IRE (1)
Vitality Blast (8)
Charlotte Edwards (4)