result
Kwekwe, Nov 4 2015, Pro50 Championship
(44.3/50 ov, target 266)198
Eagles won by 67 runs
MATCH DAY