खुलना Flag

खुलना

128/8
सिलेट Flag

सिलेट

(18/20 ov, T:129) 130/4

सिलेट की 6 विकेट से जीत, 12 गेंद बाकी

सिलेट Flag

सिलेट

177/5
कोमिल्ला Flag

कोमिल्ला

(20 ov, T:178) 165/6

सिलेट की 12 रन से जीत

बरिसाल Flag

बरिसाल

183/6
सिलेट Flag

सिलेट

(20 ov, T:184) 165/8

बरिसाल की 18 रन से जीत

खुलना Flag

खुलना

153/3
सिलेट Flag

सिलेट

(19/20 ov, T:154) 159/5

सिलेट की 5 विकेट से जीत, 6 गेंद बाकी

DRD Flag

DRD

124/8
सिलेट Flag

सिलेट

(19/20 ov, T:125) 129/5

सिलेट की 5 विकेट से जीत, 6 गेंद बाकी

रंगपुर Flag

रंगपुर

162/7
सिलेट Flag

सिलेट

(16.5/20 ov, T:163) 85

रंगपुर की 77 रन से जीत

सिलेट Flag

सिलेट

142/8
DRD Flag

DRD

(20 ov, T:143) 127/9

सिलेट की 15 रन से जीत

बरिसाल Flag

बरिसाल

186/5
सिलेट Flag

सिलेट

(17.3/20 ov, T:187) 137

बरिसाल की 49 रन से जीत

सिलेट Flag

सिलेट

137/4
चटगांव Flag

चटगांव

(17.4/20 ov, T:138) 138/2

चटगांव की 8 विकेट से जीत, 14 गेंद बाकी

कोमिल्ला Flag

कोमिल्ला

130/8
सिलेट Flag

सिलेट

(16.2/20 ov, T:131) 78

कोमिल्ला की 52 रन से जीत

सिलेट स्ट्राइकर्स क्रिकेट टीम

No Content Found