result
Elite, Group B, Mumbai, Feb 12 - 15 2020, Ranji Trophy
427 & 238/5d
(112 ov, target 408)258 & 314/6
Match drawn
player of the match
Sarfaraz Khan
Mumbai (Bombay)
Partnerships
First innings
Team Image
Mumbai
16 (25)
AP Gomel0 (0)
HJ Tamore0 (0)
52 (72)
SA Yadav0 (0)
AP Gomel0 (0)
4 (5)
SD Lad0 (0)
AP Gomel0 (0)
275 (392)
AP Gomel0 (0)
SN Khan0 (0)
14 (32)
SN Khan0 (0)
A Jaiswal0 (0)
25 (61)
AP Tare0 (0)
A Jaiswal0 (0)
21 (32)
AP Tare0 (0)
SS Ranjane0 (0)
7 (12)
SS Ranjane0 (0)
SZ Mulani0 (0)
13 (17)
RH Dias0 (0)
SZ Mulani0 (0)
0 (3)
RH Dias0 (0)
DB Shetty0 (0)
Team Image
Madhya Pradesh
5 (9)
Rameez Khan0 (0)
AR Rohera0 (0)
30 (52)
AP Bais0 (0)
AR Rohera0 (0)
5 (21)
AP Bais0 (0)
Y Dubey0 (0)
32 (35)
AR Shrivastava0 (0)
Y Dubey0 (0)
0 (4)
SS Sharma0 (0)
Y Dubey0 (0)
62 (115)
SS Sharma0 (0)
VR Iyer0 (0)
65 (103)
MN Hirwani0 (0)
VR Iyer0 (0)
12 (31)
VR Iyer0 (0)
RR Yadav0 (0)
9 (9)
Gaurav Yadav0 (0)
RR Yadav0 (0)
38 (25)
KR Sen0 (0)
RR Yadav0 (0)
Second innings
Team Image
Mumbai
20 (32)
AP Gomel0 (0)
HJ Tamore0 (0)
58 (82)
SA Yadav0 (0)
HJ Tamore0 (0)
10 (23)
SN Khan0 (0)
HJ Tamore0 (0)
133 (144)
SZ Mulani0 (0)
HJ Tamore0 (0)
17 (12)
AP Tare0 (0)
HJ Tamore0 (0)
Team Image
Madhya Pradesh
25 (68)
Rameez Khan0 (0)
AR Rohera0 (0)
16 (47)
Rameez Khan0 (0)
AP Bais0 (0)
4 (33)
Rameez Khan0 (0)
AR Shrivastava0 (0)
126 (261)
AR Shrivastava0 (0)
VR Iyer0 (0)
12 (48)
SS Sharma0 (0)
AR Shrivastava0 (0)
0 (3)
AR Shrivastava0 (0)
Y Dubey0 (0)
131* (212)
AR Shrivastava0 (0)
MN Hirwani0 (0)