result
Group B, Ratnagiri, Nov 29 - Dec 2 2011, Ranji Trophy Plate League
(58 ov)388 & 177/7
Match drawn
player of the match
Ankit Bawne
Maharashtra
Partnerships
First innings
Team Image
Jammu & Kashmir
12 (13)
ID Singh0 (0)
Adil Reshi0 (0)
116 (173)
Adil Reshi0 (0)
MK Dogra0 (0)
38 (97)
Adil Reshi0 (0)
SP Khajuria0 (0)
34 (66)
Parvez Rasool0 (0)
SP Khajuria0 (0)
10 (34)
Parvez Rasool0 (0)
M Gupta0 (0)
5 (11)
Hardeep Singh0 (0)
M Gupta0 (0)
21 (46)
Hardeep Singh0 (0)
R Dayal0 (0)
59 (81)
Hardeep Singh0 (0)
S Beigh0 (0)
86 (175)
Abid Nabi0 (0)
S Beigh0 (0)
7 (16)
Abid Nabi0 (0)
R Dutta0 (0)
Team Image
Maharashtra
111 (223)
HH Khadiwale0 (0)
CG Khurana0 (0)
53 (83)
SD Atitkar0 (0)
CG Khurana0 (0)
46 (62)
NS Paradkar0 (0)
SD Atitkar0 (0)
20 (53)
SD Atitkar0 (0)
AR Bawne0 (0)
190 (363)
RH Motwani0 (0)
AR Bawne0 (0)
148 (225)
KM Jadhav0 (0)
AR Bawne0 (0)
3 (7)
SS Mundhe0 (0)
AR Bawne0 (0)
46 (51)
AR Bawne0 (0)
AA Darekar0 (0)
18 (24)
AR Bawne0 (0)
DJ Muthuswami0 (0)
Second innings
Team Image
Jammu & Kashmir
14 (16)
ID Singh0 (0)
Adil Reshi0 (0)
58 (87)
Adil Reshi0 (0)
MK Dogra0 (0)
0 (9)
Adil Reshi0 (0)
SP Khajuria0 (0)
15 (36)
Hardeep Singh0 (0)
SP Khajuria0 (0)
49 (104)
Hardeep Singh0 (0)
M Gupta0 (0)
8 (9)
Parvez Rasool0 (0)
M Gupta0 (0)
22 (42)
R Dayal0 (0)
M Gupta0 (0)
11* (45)
S Beigh0 (0)
M Gupta0 (0)