result
1st Quarter-Final, Jaipur, Dec 24 - 28 2010, Ranji Trophy Super League
(49 ov)252 & 290/1
Match drawn
Partnerships
First innings
Team Image
Mumbai
1 (16)
SO Kukreja0 (0)
OD Gurav0 (0)
39 (78)
SO Kukreja0 (0)
AM Rahane0 (0)
13 (16)
W Jaffer0 (0)
AM Rahane0 (0)
25 (30)
RG Sharma0 (0)
AM Rahane0 (0)
38 (74)
AM Nayar0 (0)
AM Rahane0 (0)
61 (131)
AB Agarkar0 (0)
AM Nayar0 (0)
16 (23)
AM Nayar0 (0)
Iqbal Abdulla0 (0)
23 (59)
RR Powar0 (0)
AM Nayar0 (0)
30 (44)
RR Powar0 (0)
AM Shaikh0 (0)
6 (16)
RR Powar0 (0)
AM Salvi0 (0)
Team Image
Rajasthan
30 (66)
A Chopra0 (0)
VA Saxena0 (0)
240 (622)
HH Kanitkar0 (0)
VA Saxena0 (0)
16 (21)
VA Saxena0 (0)
R Bist0 (0)
30 (107)
RR Parida0 (0)
VA Saxena0 (0)
78 (158)
RR Parida0 (0)
AL Menaria0 (0)
83 (126)
Vivek Yadav0 (0)
AL Menaria0 (0)
7 (8)
Pankaj Singh0 (0)
AL Menaria0 (0)
10 (26)
RB Jhalani0 (0)
AL Menaria0 (0)
86 (121)
AL Menaria0 (0)
DL Chahar0 (0)
9 (12)
SO Mathur0 (0)
AL Menaria0 (0)
Second innings
Team Image
Mumbai
105 (159)
SO Kukreja0 (0)
RG Sharma0 (0)
185* (135)
SO Kukreja0 (0)
AM Rahane0 (0)