result
Group A, Hyderabad (Deccan), Dec 8 - 11 2009, Ranji Trophy Super League
(81.3 ov)305 & 363/5d
Match drawn
Partnerships
First innings
Railways
46 (97)
FY Fazal0 (0)
V Cheluvaraj0 (0)
35 (55)
SB Bangar0 (0)
FY Fazal0 (0)
4 (14)
FY Fazal0 (0)
TP Singh0 (0)
32 (68)
YKT Goud0 (0)
FY Fazal0 (0)
11 (45)
YKT Goud0 (0)
S Sanyal0 (0)
98 (320)
YKT Goud0 (0)
M Suresh0 (0)
68 (142)
M Suresh0 (0)
KV Sharma0 (0)
5 (27)
M Kartik0 (0)
KV Sharma0 (0)
0 (1)
M Kartik0 (0)
K Upadhyay0 (0)
6 (17)
SR Saxena0 (0)
K Upadhyay0 (0)
Team Image
Hyderabad (India)
13 (18)
Abhinav Kumar0 (0)
P Shashank Nag0 (0)
86 (250)
Anirudh Singh0 (0)
P Shashank Nag0 (0)
13 (30)
Anirudh Singh0 (0)
AT Rayudu0 (0)
2 (2)
SA Quadri0 (0)
AT Rayudu0 (0)
5 (13)
AT Rayudu0 (0)
AJ Shinde0 (0)
20 (29)
VVS Laxman0 (0)
AT Rayudu0 (0)
79 (184)
MP Arjun0 (0)
AT Rayudu0 (0)
0 (4)
MP Arjun0 (0)
A Absolem0 (0)
44 (104)
A Absolem0 (0)
MA Khader0 (0)
41 (103)
MA Khader0 (0)
PM Sarvesh Kumar0 (0)
Second innings
Railways
145 (221)
FY Fazal0 (0)
V Cheluvaraj0 (0)
20 (36)
SB Bangar0 (0)
V Cheluvaraj0 (0)
5 (8)
V Cheluvaraj0 (0)
TP Singh0 (0)
6 (19)
KV Sharma0 (0)
TP Singh0 (0)
39 (44)
S Sanyal0 (0)
TP Singh0 (0)
148* (161)
YKT Goud0 (0)
TP Singh0 (0)