ஆட்டங்கள் (6)
WC Warm-up (2)
Asian Games (M) (1)
IND v ஆஸி (3)
Fri, 31 Mar '23
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

178/7
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

(19.2/20 ov, T:179) 182/5

டைட்டன்ஸ் வெற்றி 5 விக்கெட்டுகள் 4 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Sat, 01 Apr '23
பஞ்சாப் கிங்ஸ் Flag

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

191/5
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் Flag

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

(16/16 ov, T:154) 146/7

கிங்ஸ் 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி (டிஎல்எஸ் வழிமுறை)

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் Flag

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்

193/6
தில்லி கேபிடல்ஸ் Flag

தில்லி கேபிடல்ஸ்

(20 ov, T:194) 143/9

சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் 50 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Sun, 02 Apr '23
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Flag

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

203/5
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் Flag

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

(20 ov, T:204) 131/8

ராயல்ஸ் 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

171/7
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் Flag

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்

(16.2/20 ov, T:172) 172/2

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் வெற்றி 8 விக்கெட்டுகள் 22 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Mon, 03 Apr '23
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

217/7
லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் Flag

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்

(20 ov, T:218) 205/7

சூப்பர் கிங்ஸ் 12 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Tue, 04 Apr '23
தில்லி கேபிடல்ஸ் Flag

தில்லி கேபிடல்ஸ்

162/8
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

(18.1/20 ov, T:163) 163/4

டைட்டன்ஸ் வெற்றி 6 விக்கெட்டுகள் 11 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Wed, 05 Apr '23
பஞ்சாப் கிங்ஸ் Flag

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

197/4
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Flag

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

(20 ov, T:198) 192/7

கிங்ஸ் 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Thu, 06 Apr '23
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் Flag

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

204/7
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் Flag

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்

(17.4/20 ov, T:205) 123

நைட் ரைடர்ஸ் 81 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Fri, 07 Apr '23
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் Flag

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

121/8
லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் Flag

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்

(16/20 ov, T:122) 127/5

சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் வெற்றி 5 விக்கெட்டுகள் 24 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Sat, 08 Apr '23
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Flag

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

199/4
தில்லி கேபிடல்ஸ் Flag

தில்லி கேபிடல்ஸ்

(20 ov, T:200) 142/9

ராயல்ஸ் 57 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

157/8
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

(18.1/20 ov, T:158) 159/3

சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி 7 விக்கெட்டுகள் 11 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Sun, 09 Apr '23
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

204/4
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் Flag

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

(20 ov, T:205) 207/7

நைட் ரைடர்ஸ் வெற்றி 3 விக்கெட்டுகள் 0 பந்துகள் மீதமுள்ளன

பஞ்சாப் கிங்ஸ் Flag

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

143/9
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் Flag

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

(17.1/20 ov, T:144) 145/2

சன்ரைசர்ஸ் வெற்றி 8 விக்கெட்டுகள் 17 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Mon, 10 Apr '23
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் Flag

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்

212/2
லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் Flag

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்

(20 ov, T:213) 213/9

சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் வெற்றி 1 விக்கெட் 0 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Tue, 11 Apr '23
தில்லி கேபிடல்ஸ் Flag

தில்லி கேபிடல்ஸ்

172
மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

(20 ov, T:173) 173/4

மும்பை வெற்றி 6 விக்கெட்டுகள் 0 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Wed, 12 Apr '23
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Flag

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

175/8
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

(20 ov, T:176) 172/6

ராயல்ஸ் 3 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Thu, 13 Apr '23
பஞ்சாப் கிங்ஸ் Flag

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

153/8
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

(19.5/20 ov, T:154) 154/4

டைட்டன்ஸ் வெற்றி 6 விக்கெட்டுகள் 1 பந்து மீதமுள்ளன

Fri, 14 Apr '23
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் Flag

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

228/4
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் Flag

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

(20 ov, T:229) 205/7

சன்ரைசர்ஸ் 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Sat, 15 Apr '23
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் Flag

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்

174/6
தில்லி கேபிடல்ஸ் Flag

தில்லி கேபிடல்ஸ்

(20 ov, T:175) 151/9

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் 23 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் Flag

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்

159/8
பஞ்சாப் கிங்ஸ் Flag

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

(19.3/20 ov, T:160) 161/8

கிங்ஸ் வெற்றி 2 விக்கெட்டுகள் 3 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Sun, 16 Apr '23
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் Flag

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

185/6
மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

(17.4/20 ov, T:186) 186/5

மும்பை வெற்றி 5 விக்கெட்டுகள் 14 பந்துகள் மீதமுள்ளன

குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

177/7
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Flag

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

(19.2/20 ov, T:178) 179/7

ராயல்ஸ் வெற்றி 3 விக்கெட்டுகள் 4 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Mon, 17 Apr '23
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

226/6
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் Flag

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்

(20 ov, T:227) 218/8

சூப்பர் கிங்ஸ் 8 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Tue, 18 Apr '23
மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

192/5
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் Flag

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

(19.5/20 ov, T:193) 178

மும்பை 14 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Wed, 19 Apr '23
லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் Flag

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்

154/7
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Flag

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

(20 ov, T:155) 144/6

சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Thu, 20 Apr '23
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் Flag

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்

174/4
பஞ்சாப் கிங்ஸ் Flag

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

(18.2/20 ov, T:175) 150

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் 24 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் Flag

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

127
தில்லி கேபிடல்ஸ் Flag

தில்லி கேபிடல்ஸ்

(19.2/20 ov, T:128) 128/6

கேபிடல்ஸ் வெற்றி 4 விக்கெட்டுகள் 4 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Fri, 21 Apr '23
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் Flag

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

134/7
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

(18.4/20 ov, T:135) 138/3

சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி 7 விக்கெட்டுகள் 8 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Sat, 22 Apr '23
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

135/6
லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் Flag

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்

(20 ov, T:136) 128/7

டைட்டன்ஸ் 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

பஞ்சாப் கிங்ஸ் Flag

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

214/8
மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

(20 ov, T:215) 201/6

கிங்ஸ் 13 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Sun, 23 Apr '23
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் Flag

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்

189/9
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Flag

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

(20 ov, T:190) 182/6

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

235/4
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் Flag

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

(20 ov, T:236) 186/8

சூப்பர் கிங்ஸ் 49 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Mon, 24 Apr '23
தில்லி கேபிடல்ஸ் Flag

தில்லி கேபிடல்ஸ்

144/9
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் Flag

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

(20 ov, T:145) 137/6

கேபிடல்ஸ் 7 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Tue, 25 Apr '23
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

207/6
மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

(20 ov, T:208) 152/9

டைட்டன்ஸ் 55 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Wed, 26 Apr '23
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் Flag

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

200/5
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் Flag

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்

(20 ov, T:201) 179/8

நைட் ரைடர்ஸ் 21 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Thu, 27 Apr '23
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Flag

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

202/5
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

(20 ov, T:203) 170/6

ராயல்ஸ் 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Fri, 28 Apr '23
லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் Flag

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்

257/5
பஞ்சாப் கிங்ஸ் Flag

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

(19.5/20 ov, T:258) 201

சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் 56 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Sat, 29 Apr '23
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் Flag

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

179/7
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

(17.5/20 ov, T:180) 180/3

டைட்டன்ஸ் வெற்றி 7 விக்கெட்டுகள் 13 பந்துகள் மீதமுள்ளன

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் Flag

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

197/6
தில்லி கேபிடல்ஸ் Flag

தில்லி கேபிடல்ஸ்

(20 ov, T:198) 188/6

சன்ரைசர்ஸ் 9 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Sun, 30 Apr '23
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

200/4
பஞ்சாப் கிங்ஸ் Flag

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

(20 ov, T:201) 201/6

கிங்ஸ் வெற்றி 4 விக்கெட்டுகள் 0 பந்துகள் மீதமுள்ளன

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Flag

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

212/7
மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

(19.3/20 ov, T:213) 214/4

மும்பை வெற்றி 6 விக்கெட்டுகள் 3 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Mon, 01 May '23
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் Flag

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்

126/9
லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் Flag

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்

(19.5/20 ov, T:127) 108

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் 18 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Tue, 02 May '23
தில்லி கேபிடல்ஸ் Flag

தில்லி கேபிடல்ஸ்

130/8
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

(20 ov, T:131) 125/6

கேபிடல்ஸ் 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Wed, 03 May '23
லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் Flag

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்

(19.2/20 ov) 125/7
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

முடிவு இல்லை

பஞ்சாப் கிங்ஸ் Flag

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

214/3
மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

(18.5/20 ov, T:215) 216/4

மும்பை வெற்றி 6 விக்கெட்டுகள் 7 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Thu, 04 May '23
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் Flag

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

171/9
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் Flag

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

(20 ov, T:172) 166/8

நைட் ரைடர்ஸ் 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Fri, 05 May '23
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Flag

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

118
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

(13.5/20 ov, T:119) 119/1

டைட்டன்ஸ் வெற்றி 9 விக்கெட்டுகள் 37 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Sat, 06 May '23
மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

139/8
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

(17.4/20 ov, T:140) 140/4

சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி 6 விக்கெட்டுகள் 14 பந்துகள் மீதமுள்ளன

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் Flag

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்

181/4
தில்லி கேபிடல்ஸ் Flag

தில்லி கேபிடல்ஸ்

(16.4/20 ov, T:182) 187/3

கேபிடல்ஸ் வெற்றி 7 விக்கெட்டுகள் 20 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Sun, 07 May '23
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

227/2
லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் Flag

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்

(20 ov, T:228) 171/7

டைட்டன்ஸ் 56 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Flag

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

214/2
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் Flag

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

(20 ov, T:215) 217/6

சன்ரைசர்ஸ் வெற்றி 4 விக்கெட்டுகள் 0 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Mon, 08 May '23
பஞ்சாப் கிங்ஸ் Flag

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

179/7
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் Flag

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

(20 ov, T:180) 182/5

நைட் ரைடர்ஸ் வெற்றி 5 விக்கெட்டுகள் 0 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Tue, 09 May '23
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் Flag

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்

199/6
மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

(16.3/20 ov, T:200) 200/4

மும்பை வெற்றி 6 விக்கெட்டுகள் 21 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Wed, 10 May '23
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

167/8
தில்லி கேபிடல்ஸ் Flag

தில்லி கேபிடல்ஸ்

(20 ov, T:168) 140/8

சூப்பர் கிங்ஸ் 27 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Thu, 11 May '23
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் Flag

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

149/8
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Flag

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

(13.1/20 ov, T:150) 151/1

ராயல்ஸ் வெற்றி 9 விக்கெட்டுகள் 41 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Fri, 12 May '23
மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

218/5
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

(20 ov, T:219) 191/8

மும்பை 27 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Sat, 13 May '23
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் Flag

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

182/6
லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் Flag

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்

(19.2/20 ov, T:183) 185/3

சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் வெற்றி 7 விக்கெட்டுகள் 4 பந்துகள் மீதமுள்ளன

பஞ்சாப் கிங்ஸ் Flag

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

167/7
தில்லி கேபிடல்ஸ் Flag

தில்லி கேபிடல்ஸ்

(20 ov, T:168) 136/8

கிங்ஸ் 31 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Sun, 14 May '23
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் Flag

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்

171/5
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Flag

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

(10.3/20 ov, T:172) 59

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் 112 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

144/6
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் Flag

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

(18.3/20 ov, T:145) 147/4

நைட் ரைடர்ஸ் வெற்றி 6 விக்கெட்டுகள் 9 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Mon, 15 May '23
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

188/9
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் Flag

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

(20 ov, T:189) 154/9

டைட்டன்ஸ் 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Tue, 16 May '23
லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் Flag

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்

177/3
மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

(20 ov, T:178) 172/5

சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Wed, 17 May '23
தில்லி கேபிடல்ஸ் Flag

தில்லி கேபிடல்ஸ்

213/2
பஞ்சாப் கிங்ஸ் Flag

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

(20 ov, T:214) 198/8

கேபிடல்ஸ் 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Thu, 18 May '23
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் Flag

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

186/5
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் Flag

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்

(19.2/20 ov, T:187) 187/2

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் வெற்றி 8 விக்கெட்டுகள் 4 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Fri, 19 May '23
பஞ்சாப் கிங்ஸ் Flag

பஞ்சாப் கிங்ஸ்

187/5
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் Flag

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்

(19.4/20 ov, T:188) 189/6

ராயல்ஸ் வெற்றி 4 விக்கெட்டுகள் 2 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Sat, 20 May '23
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

223/3
தில்லி கேபிடல்ஸ் Flag

தில்லி கேபிடல்ஸ்

(20 ov, T:224) 146/9

சூப்பர் கிங்ஸ் 77 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் Flag

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்

176/8
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் Flag

கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்

(20 ov, T:177) 175/7

சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் 1 ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Sun, 21 May '23
சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் Flag

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்

200/5
மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

(18/20 ov, T:201) 201/2

மும்பை வெற்றி 8 விக்கெட்டுகள் 12 பந்துகள் மீதமுள்ளன

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் Flag

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர்

197/5
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

(19.1/20 ov, T:198) 198/4

டைட்டன்ஸ் வெற்றி 6 விக்கெட்டுகள் 5 பந்துகள் மீதமுள்ளன

Tue, 23 May '23
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

172/7
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

(20 ov, T:173) 157

சூப்பர் கிங்ஸ் 15 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Wed, 24 May '23
மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

182/8
லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் Flag

லக்னெள சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்

(16.3/20 ov, T:183) 101

மும்பை 81 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Fri, 26 May '23
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

233/3
மும்பை இந்தியன்ஸ் Flag

மும்பை இந்தியன்ஸ்

(18.2/20 ov, T:234) 171

டைட்டன்ஸ் 62 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி

Sun, 28 May '23
குஜராத் டைட்டன்ஸ் Flag

குஜராத் டைட்டன்ஸ்

214/4
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் Flag

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்

(15/15 ov, T:171) 171/5

Reserve day available - சூப்பர் கிங்ஸ் வெற்றி 5 விக்கெட்டுகள் 0 பந்துகள் மீதமுள்ளன (டிஎல்எஸ் வழிமுறை)